Nu en straks veilig een developer inhuren

lajosnl-frontendNieuws update 18 november 2016
De Wet DBA is uitgesteld tot 1 januari 2018, dit besluit heeft staatssecretaris Wiebes 18 november j.l. genomen. Met de wet DBA is de VAR komen te vervallen, het doel van deze wet was om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Met de uitstel van deze wet moet de inhuur van ZZP’er nog steeds goed geregeld worden, Lajos.nl zorgt ervoor dat u als opdrachtgever veilig een een zzp’er kunt inhuren.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen!

Hieronder beschrijven we de situatie tot vrijdag 18 november:

De eerste kamer heeft 2 februari 2016 de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) aangenomen, met deze wet wil de regering schijnzelfstandigheid tegengaan. Deze nieuwe wet zorgt helaas voor veel onduidelijkheid, het is daarom belangrijk om de inhuur van freelancers goed te beoordelen, om naheffingen van de belastingdienst in de toekomst te voorkomen.

Het VAR tijdperk
Tot 1 mei 2016 kon de opdrachtgever ervan uit gaan dat hij te maken had met een ondernemer indien deze beschikte over een geldige VAR WUO of VAR DGA en derhalve dat de werkzaamheden die door die (freelance)ondernemer werden verricht niet aangemerkt hoefde te worden als een dienstverband.
De opdrachtgever kon gewoon de factuur voor de verrichte werkzaamheden betalen en hoefde hij zich niet druk te maken over zaken als loonheffing en premies voor de werknemersverzekeringen.

Wet DBA en het einde van het VAR tijdperk
De eerste kamer heeft 2 februari 2016 de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) aangenomen, met deze wet wil de regering schijnzelfstandigheid tegengaan. Deze wet is met ingang van 1 mei 2016 van kracht en daarmee is de VAR komen te vervallen.
Hiervoor in de plaats kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers voortaan een zogeheten modelovereenkomst gaan gebruiken

Overgangsperiode
De periode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 is aangemerkt als een overgangsperiode: zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om te bepalen op welke wijze ze gaan samenwerken.
Tot 1 mei 2017 geeft de Belastingdienst voorlichting en helpt ze bij de invoering van de nieuwe werkwijze en zal ze de nieuwe wet nog niet actief gaan handhaven.
Voor zzp’ers en hun opdrachtgevers geldt tijdens deze periode wel een inspanningsverplichting: zij moeten beiden actief bezig zijn om te gaan werken conform de nieuwe wet.
Wanneer ZZP’ers nog beschikken over een VAR WUO of VAR DGA dan helpt dit tot 1 mei 2017 om aan te tonen dat een ZZP’er daadwerkelijk een zelfstandige is.

De nieuwe situatie
Vanaf 1 mei 2017 (maar kan/mag ook eerder) is het verstandig om gebruik te maken van een door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomst in het geval een ZZPér wordt ingehuurd.
Daarin wordt de arbeidsrelatie beschreven en in het geval opdrachtgever en opdrachtnemer zich daar aan houden hoeft de opdrachtgever geen loonheffing en premies voor de werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen en kan de factuur voor de verrichte werkzaamheden door de opdrachtgever gewoon betaald worden.

Onduidelijkheid, onzekerheid en andere narigheid
Hierbij is echter de valkuil dat veel van de (huidige) werkomstandigheden waarbinnen ZZP’ers werken, niet voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in een dergelijke (model)overeenkomst en de Belastingdienst jaren later tot de conclusie kan komen dat de uitvoering van de werkzaamheden niet overeenkomstig die (model)overeenkomst hebben plaatsgevonden. In dat geval gaat de fiscus een naheffing (loonbelasting en premies voor de werknemersverzekeringen) en eventueel daarbij ook nog een boete opleggen aan de opdrachtgever. De ZZP’er ziet zich in dat geval geconfronteerd met een “werknemersstatus” en dus niet meer met een ondernemersstatus en kan als gevolg daarvan gedwongen worden om genoten “ondernemersfaciliteiten” zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek, BTW-aftrek en afschrijvingskosten, met terugwerkende kracht terug te betalen aan de fiscus.
De Belastingdienst zal bij de beoordeling van de arbeidsrelatie een complex aan factoren mee laten wegen om tot een conclusie te komen en (zo lijkt het haast) vooraf geen duidelijkheid geven over de weging en onderlinge samenhang van die factoren.
Al met al een ongewenste situatie waarin opdrachtgever en opdrachtnemer het beste ervan maar moeten hopen.
Bij de beoordeling van een arbeidsrelatie kijkt de fiscus naar:
– hoe is de gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
– wordt er persoonlijke arbeid verricht (mag b.v. de opdrachtnemer zich zonder overleg met opdrachtnemer door iemand anders laten vervangen)
– wordt er een vergoeding betaald voor de werkzaamheden
In vrijwel alle gevallen zal de vraag over de arbeidsrelatie zich toespitsen op de gezagsverhouding en dat is een uitermate grijs gebied.

Zoals het er nu naar uitziet, zal een situatie waarbij de freelancer werkzaamheden uitvoert die in aard gelijk zijn en onder dezelfde omstandigheden plaatsvinden als de werkzaamheden uitgevoerd door werknemers van die opdrachtgever en die gedurende langere tijd plaatsvinden door de Belastingdienst gezien worden als een (tijdelijk) dienstverband.

Hoe nu veilig in te huren Lajos.nl
Lajos.nl bekijkt samen met de opdrachtgever, per opdracht op welke veilige wijze de gewenste inhuur van een bepaalde expertise en capaciteit kan plaatsvinden. De volgende drie opties zullen daarbij bekeken worden:

1. Is het een project dat 100% voldoet aan de Wet DBA criteria van de Belastingdienst?

2. Inzet van specialisten bij u op locatie, die ergens anders als werknemer op een loonlijst staan. Denk daarbij aan bijv.:
– onze eigen (Lajos.nl) medewerkers
– medewerkers van andere detacheringsbedrijven, die wij bij u kunnen inzetten
– “freelancers” die op basis van payrolling/uitzendconstructie ingezet worden
– “freelancers” die in dienst zijn van een “ZZP BV” en bij u ingezet kunnen worden

3. Is het een project of zijn het werkzaamheden die uitbesteed kunnen worden en bij Lajos.nl uitgevoerd kunnen worden. Lajos.nl beschikt over uitgebreide en diepgaande kennis en ervaring om uw project/werkzaamheden met haar eigen medewerkers uit te voeren.

Begeleiding
Lajos.nl begeleidt graag opdrachtgevers en opdrachtnemers bij het inhuren van developers. Wanneer u vragen heeft kunt u bereiken op 035 – 588 15 85, ook maken we graag een afspraak om uw vraagstuk te bespreken.

 

Neem contact op

Bel ons

035 - 588 15 85

Of laat je telefoonnummer achter
Please leave this field empty.